Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Roztrzygnięcie konkursu CHIST-ERA ORD Call

Roztrzygnięcie konkursu  CHIST-ERA ORD Call

European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies

Dr hab. Szymon Drobniak uzyskał finansowanie na grant w ramach konkursu: CHIST-ERA ORD, w którym Uniwersytet Jagielloński jest w konsorcjum z University Antwerp (BE), NIOO-KNAW (NL), Univer sity Montpelier (FR) i Universidade Federal de Viçosa (ES).


Projekt (FairBIRDS) dotyczy budowy nowoczesnej architektury bazodanowej dla długoterminowych projektów ptasich (takich jak ten na Gotlandii) + analizy i meta-analizy już istniejących zasobów w sieci badawczej SPI-Birds: fundusze dla UJ to  425 713 PLN