Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy kurs "Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" w ramach programu ZintegrUJ

Nowy kurs "Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" w ramach programu ZintegrUJ

Celem kursu jest zapoznanie jak najszerszego grona osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim z przyczynami oraz możliwymi rozwiązaniami najpoważniejszego kryzysu z jakim mierzy się obecnie ludzkość – kryzysem klimatyczno-ekologicznym.

Kurs jest skierowany do wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie oraz prowadzony przez osoby z kilku Wydziałów, reprezentujące nauki przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne i społeczne – bo kryzys klimatyczno-ekologiczny również wynika praktycznie z każdej aktywności społeczności ludzkiej. Jednocześnie, jego zatrzymanie, by nie przerodził się w katastrofę oraz adaptacje do zmian, które już zaszły, są możliwe jedynie poprzez wieloaspektowe działania – w tym choćby na poziomie przyrodniczym, ekonomicznym, ale i społecznym.

Stąd też kurs składa się z pięciu bloków: na początek osoby studiujące zapoznają się z najnowszą wiedzą naukową na temat zmian klimatycznych spowodowanych przez rosnące stężenie gazów cieplarnianych, które to powodują wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie, huragany. Ponieważ druga składowa kryzysu to zmiany na poziomie biosfery Ziemi, w trakcie kursu zostaną przedstawione dane na temat masowego wymierania gatunków, jego przyczyn oraz związku tych procesów ze wzrostem średniej temperatury na naszej Planecie. Wyjaśnione zostaną wzajemne powiązanie pomiędzy zmianami klimatycznymi i spadkiem bioróżnorodności. Kolejnymi omawianymi problemami będą przyczyny kryzysu związane z gospodarką i ekonomią oraz w jaki sposób ludzkość powinna zmienić korzystanie z zasobów naturalnych Ziemi oraz przebudować swoje społeczności tak, by zmniejszyć nierówności ekonomiczne w skali globalnej i lokalnej. Bez zmniejszenia nierówności ekonomicznych i naprawy społeczeństw w kierunku zwiększenia wspólnotowości wprowadzanie zmian niezbędnych do zatrzymania i adaptacji do kryzysu jest praktycznie niemożliwe – co będzie również omawiane w trakcie kursu. Następnym tematem poruszonym w trakcie kursu będą dotyczyły problemów wynikających ze zderzeniem się z niełatwą wiedzą, jaką są już obserwowane, ale i przewidywane skutki kryzysu na poziomie zdrowia psychicznego, zarówno jednostek, jak i społeczności. Ponieważ przez dziesiątki lat przeważająca część problemów powodujących kryzys była albo pomijana czy też błędnie przedstawiana, osoby studiujące będą mogły się zapoznać z metodami krytycznego podejścia do informacji i dezinformacji. Będą też mogły się nauczyć, jak, pomimo powagi sytuacji, działać, z troską zarówno o własne, jak i społeczne zdrowie psychiczne, tak by zmiana świata była możliwa. Ostatni z przewidzianych bloków w kursie, przedstawi i podsumuje omawiane wcześniej rozwiązania konieczne do zatrzymania i adaptacji do kryzysu, również na poziomie Akademii oraz naszego Uniwersytetu.