Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2022/2023

Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2022/2023

Rektor UJ ustalił listę najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich oraz absolwentów Szkół Doktorskich w roku akademickim 2022/2023. Lista tworzona jest w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się przez absolwentów pobierających kredyt studencki o jego częściowe umorzenie.

Z listami można zapoznać się w zakładce: Kredyty studenckie

Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu studenckiego wydawane jest na wniosek absolwenta skierowany do JM Rektora UJ. Wniosek należy dostarczyć do w Działu Spraw Stypendialnych - osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub wysyłając oryginał drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Spraw Stypendialnych
ul. Romana Ingardena 6
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków