Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki II tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022

Wyniki II tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022

Osoby które złożyły wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w II turze, mogą zapoznać się z rozstrzygnięciem, wybierając opcję SZCZEGÓŁY przy swoim wniosku w systemie USOSweb.

Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zarejestrowane i przyjęte do rozpatrzenia w II turze. 

Z wynikami można zapoznać się w systemie USOSweb, sprawdzając Szczegóły swojego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do przyznania miejsca w domu studenckim uprawniało uzyskanie minimum 24 pkt. Przy przyznawaniu miejsca uwzględniane były m.in. odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni, wysokość dochodu czy posiadany stopień niepełnosprawności.


O przyznaniu miejsca w konkretnym domu studenckim decydował m.in. rok studiów, dodatkowa działalność studencka czy pobieranie stypendium rektora. Uwzględniane było również wskazanie osoby, z którą chciałoby się uzyskać miejsce w jednym domu studenckim (przyznawane miejsce zgodnie z wynikiem osoby, która uzyskała mniejszą liczbę punktów).

Osoby, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do przyznania miejsca w wybranych przez siebie domach studenckich, pomimo uzyskania wyniku powyżej 24 punktów nie uzyskały miejsca.

Szczegółowe informacje o kryteriach i punktacji można znaleźć tutaj.

W systemie USOSweb uruchomiona została Giełda zamiany miejsc, która potrwa do 27 sierpnia br., a w trakcie której można zgłosić chęć zamiany miejsca w przyznanym domu studenckim na inny.


Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim powinny do 10 września uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 300 zł.

Opłata jest zaliczana na poczet odpłatności za pierwszy miesiąc zamieszkania w domu studenckim. Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca (miejsca osób, które w terminie nie uiszczą opłaty rezerwacyjnej są przekazywane do rozdysponowania w kolejnych turach). Szczegółowe informacje o sposobie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane drogą mailową przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce. 
Więcej informacji o opłatach można znaleźć tutaj.

Wnioski osób, które nie otrzymały miejsca w domy studenckim, zostały pozostawione w stanie: Gotowy do rozpatrzenia. Wnioski te zostaną automatycznie przekazane do rozpatrzenia w III turze.

Osoby, które chcą zrezygnować z przyznanego miejsca, prosimy o zaznaczanie opcji "REZYGNUJ".

 

Polecamy również
Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach – semestr letni roku akademickiego 2021/2022
Informacje o sposobie prowadzenia zajęć na poszczególnych Wydziałach – semestr letni roku akademickiego 2021/2022
Ocena Zajęć Dydaktycznych 2021/2022, semestr I
Ocena Zajęć Dydaktycznych 2021/2022, semestr I
7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/2021
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/2021