Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty za zajmowane miejsce w domu studenckim w roku 2021/2022

Opłaty za zajmowane miejsce w domu studenckim w roku 2021/2022

Ustalono wysokość odpłatności za zajmowane miejsce w domu studenckim w nadchodzącym roku akademickim. Od roku 2021/2022 wprowadzona została opłata rezerwacyjna.

W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznej opłaty za zajmowane miejsce wynosi:

w domu studenckim:

  • za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 450 zł
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi 540 zł
  • za  jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego (na wniosek studenta) wynosi 175% kwoty za miejsce w pokoju dwuosobowym;

w Domu Doktoranta:

  • za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 450 zł
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi 675 zł
  • za  jednoosobowe korzystanie z pokoju dwuosobowego (na wniosek doktoranta) wynosi 175% kwoty za miejsce w pokoju dwuosobowym.
Uwaga!!! Wprowadzona została opłata rezerwacyjna

Studenci, doktoranci i uczestnicy programu Erasmus+, którym przyznano miejsca do końca sierpnia zobowiązani są wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 300 zł za miejsce do dnia 10 września 2021.

Opłata jest zaliczana na poczet odpłatności za pierwszy miesiąc zamieszkania w domu studenckim.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.

Szczegółowe informacje o sposobie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w tym numer konta, na jaki należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane drogą mailową przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.