Przejdź do głównej treści

Badania

Główne obszary zainteresowań: plastyczność fenotypowa, energetyka zwierząt, wydolność tlenowa, stres oksydacyjny, starzenie się, strategie ewolucyjne.

Stosując podejście eksperymentalne w laboratorium/terenie, na organizmach ektotermalnych/endotermalnych, badamy jak:

  • utrzymywane są podstawowe funkcje fizjologiczne organizmów?
  • elastyczne są mechanizmy za to odpowiedzialne?
  • funkcje fizjologiczne są powiązane z wydolnością całego organizmu?
  • stres oksydacyjny i wiek wpływają na utrzymanie funkcji fizjologicznych?
  • zmiany środowiskowe wpływają na organizmy ektotermiczne?