Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia i seminaria
Ocena Zajęć Dydaktycznych
Zapraszamy do udziału w Ocenie Zajęć Dydaktycznych kursów prowadzonych w semestrze zimowym.
12.01.2023 - 10.03.2023
Dzień Darwina
W lutym z okazji urodzin Karola Darwina -wybitnego przyrodnika i twórcy myśli ewolucyjnej, nasz Wydział obchodzi Dzień Darwina
11.02.2023
Seminar
The INOS seminar this week (19 January) has been cancelled.
19.01.2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doniesienia naukowe
Gatunki inwazyjne; przykład azjatyckich małży Corbicula
Gatunki obce i inwazyjne to niepokojący temat, który od lat przyciąga uwagę zarówno badaczy, jak i obserwatorów przyrody. Niosą one ze sobą wiele zagrożeń, które mogą negatywnie wpływać na rodzime ekosystemy oraz różnorodność biologiczną. O szerszej perspektywie inwazji azjatyckich małży Corbicula pisze dr Anna Łabęcka z Instytutu Nauk o Środowisku UJ.
Dlaczego giną małże (nie tylko w Odrze)?
Małże to niezwykle pożyteczne zwierzęta, które żyją na dnie cieków i zbiorników wodnych. Dzięki swojej specyficznej budowie są w stanie filtrować wodę i w formie oczyszczonej oddawać ją do środowiska. Jednak, jako że są organizmami o bardzo ograniczonych możliwościach przemieszczania się, w sytuacji skażenia wody, nie mają szans.
Czy nasza Planeta będzie w stanie wyżywić kolejne miliardy Homo sapiens?
Odpowiedzi udziela prof. Paulina Kramarz z Instytutu Nauk o Środowisku UJ na stronie Nauka UJ