Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Drodzy Studenci Wydziału Biologii UJ

W związku z przedłużającym się stanem epidemicznym i faktem, że nie jesteśmy w stanie w obecnej chwili przewidzieć, kiedy Uniwersytet powróci do normalnego funkcjonowania, pragniemy zapewnić, że czynimy wszelkie starania, aby realizacja zajęć w bieżącym semestrze przebiegała zgodnie z przewidzianym harmonogramem, ale w formie zdalnego nauczania. Wszystko wskazuje na to, że semestr zakończymy, wraz z sesją egzaminacyjną, z wykorzystaniem technik informatycznych i metod uczenia na odległość.

Z otrzymanych raportów oraz zwrotnej informacji od Państwa wynika, że zajęcia w większości przypadków realizowane są zgodnie z harmonogramem, z wykorzystaniem dostępnych platform zdalnego nauczania. W każdej sytuacji, gdy zgłaszane są trudności, nieprawidłowości, brak realizacji zająć lub zbyt duże obciążenie reagujemy indywidualnie i adekwatnie do zaanonsowanego problemu. Zwróciliśmy się do koordynatorów kursów z prośbą, aby został przedstawiony Państwu jak najszybciej harmonogram dalszej realizacji zajęć, w tym zaliczeń i egzaminów. Szczególną uwagę przywiązujemy do terminowej realizacji zajęć na III roku studiów pierwszego stopnia, aby umożliwić Państwu rekrutację na studia drugiego stopnia.

Aktualnie trwają przygotowania i intensywne szkolenia pracowników do przeprowadzenia zaliczeń i kolokwiów z wykorzystaniem technik informatycznych (np. MS Forms). Zakładamy, że zaliczenia i egzaminy odbędą się w terminach wcześniej ustalonych, w przypadku kursów obowiązkowych w terminie sesji egzaminacyjnej (15-29 czerwca 2020), a w przypadku kursów fakultatywnych nawet wcześniej. Prawdopodobnie niektórzy koordynatorzy przedmiotów zmodyfikują weryfikację zakładanych efektów uczenia się, aby dostosować je do obecnej formy realizacji zajęć i przekazywanych treści.

Przeprowadzenie obron prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) planowane jest zgodnie z przewidzianym wcześniej harmonogramem (czerwiec, lipiec), z wykorzystaniem technologii informatycznych (np. MS Teams).  

Prawdopodobnie zaistnieje możliwość przedłużenia realizacji zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim na okres wakacyjny. W przypadku przywrócenia możliwości Państwa obecności na zajęciach, w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane – przynajmniej częściowo – zajęcia praktyczne, projektowe oraz terenowe. Jeśli taka możliwość nie zostanie przywrócona, wówczas zajęcia te zostaną zrealizowane w sposób zdalny lub, w wyjątkowych przypadkach, ich realizacja zostanie przesunięta na kolejny rok akademicki. Mamy jednak nadzieję, że takie sytuacje będą nieliczne.

Próbujemy również rozwiązać problem obowiązkowych praktyk zawodowych. Po konsultacjach z koordynatorem praktyk, wiemy, że przynajmniej w niektórych przypadkach realizacja praktyk nie będzie zakłócona, gdyż wybrane przez Państwa zakłady pracy będą funkcjonować. W innych przypadkach postaramy się znaleźć rozwiązanie, aby umożliwić zrealizowanie praktyki zawodowej w laboratoriach i instytutach naszego Wydziału lub przenieść realizację praktyk na III rok studiów.

Władze Dziekańskie Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego