Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenckie minigranty badawcze

Studenckie minigranty badawcze
Szanowani Państwo,
 
Na początku listopada w ramach działań ID.UJ w Priorytetowym obszarze badawczym BioS zostanie ogłoszony nabór wniosków w konkursie na Studenckie minigranty badawcze.
Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozyskiwania i rozwoju utalentowanych studentów poprzez wsparcie prowadzenia własnych minigrantów naukowych.
 
O finansowanie takie może ubiegać się zespół składający się z co najmniej dwóch studentów studiów II stopnia lub 4 i 5 piątego roku jednolitych studiów magisterskich w UJ, którzy wspólnie przygotowują wniosek o finansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu na minigrant i którzy będą realizować badania w co najmniej dwóch jednostkach POB BioS.
Zgłoszony projekt nie może być częścią innego projektu badawczego, w szczególności  finansowanego z NCN, ID.UJ, FNP, będącego w fazie zgłoszenia lub już prowadzonego w jakiejkolwiek jednostce POB BioS.
 
Całkowita kwota przeznaczona na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10000 PLN. Badania objęte finansowaniem powinny być zakończone do dnia 30 czerwca roku 2021.