Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2021/2022

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2021/2022

Została ogłoszona lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego roku akademickiego 2021/2022, tworzona w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się przez absolwentów pobierających kredyt studencki o jego częściowe umorzenie

Z listami można zapoznać się w zakładce:
Kredyty studenckie

Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu studenckiego wydawane jest na wniosek absolwenta skierowany do JM Rektora UJ. Wniosek należy dostarczyć do w Działu Spraw Stypendialnych - osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub wysyłając oryginał drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Spraw Stypendialnych
ul. Romana Ingardena 6
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków