Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany do wzoru wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zarówno dla studentów jak i doktorantów.

Zasady przyznania stypendium oraz katalog osiągnięć, które są uwzględniane nie uległy zmianie, jednak wymagane będą dodatkowe informacje:
  1. w przypadku współautorstwa publikacji w czasopismach naukowych należy podać, poza informacjami o danej publikacji i wkładem procentowym wnioskodawcy, także imiona i nazwiska współautorów wraz z ich wkładem procentowym;
  2. w przypadku udziału w projektach badawczych należy podać nie tylko nazwę projektu i informacje o udziale wnioskodawcy, ale także numer projektu, jego źródła finansowania (np. projekt finansowany z NCN) i koszty, a także nazwę jednostki realizującej projekt na Uczelni (np. Wydział). Jeżeli wnioskodawca jest wykonawcą projektu to wymagane będzie podanie imienia i nazwiska kierownika projektu;
  3. w przypadku uzyskania wybitnych osiągnięć w sporcie w rywalizacji drużynowej należy podać skład osobowy drużyny;
  4. w przypadku nagród zespołowych uzyskanych w konkursach należy także podać skład osobowy zespołu oraz wkład procentowy wnioskodawcy w uzyskanie nagrody. 
 
Nabór kandydatur rozpocznie się w sierpniu za pośrednictwem USOSweb. 
 
Terminy oraz więcej informacji: studenci | doktoranci
Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki