Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki III tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 i rozpoczęcie naboru w turze IV

Wyniki III tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 i rozpoczęcie naboru w turze IV

Osoby które złożyły wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim w III turze, mogą zapoznać się z rozstrzygnięciem, wybierając opcję SZCZEGÓŁY przy swoim wniosku w systemie USOSweb. W USOSweb został uruchomiony nabór wniosków
w ramach IV tury.

Wyniki III tury przyznawania miejsc w domach studenckich

Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim zarejestrowane i przyjęte do rozpatrzenia w III turze. 

Z wynikami można zapoznać się w systemie USOSweb, sprawdzając Szczegóły swojego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do przyznania miejsca w domu studenckim uprawniało uzyskanie minimum 9 pkt (w przypadku I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) bądź 23 pkt (w przypadku I roku studiów drugiego stopnia). Przy przyznawaniu miejsca uwzględniane były m.in. odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni, wysokość dochodu czy posiadany stopień niepełnosprawności.

O przyznaniu miejsca w konkretnym domu studenckim decydował m.in. rok studiów, dodatkowa działalność studencka czy pobieranie stypendium rektora. Uwzględniane było również wskazanie osoby, z którą chciałoby się uzyskać miejsce w jednym domu studenckim (przyznawane miejsce zgodnie z wynikiem osoby, która uzyskała mniejszą liczbę punktów).

Osoby, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów do przyznania miejsca w wybranych przez siebie domach studenckich, pomimo uzyskania wyniku powyżej liczby punktów uprawniającej do przyznania, nie uzyskały miejsca.

Szczegółowe informacje o kryteriach i punktacji można znaleźć tutaj.

Osoby, które chcą zrezygnować z przyznanego miejsca, prosimy o zaznaczanie opcji "REZYGNUJ".
 

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w IV turze

W dniach 26-29 września 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w IV turze, przeznaczonej dla wszystkich studentów UJ (bez względu na rok studiów).

Aby ubiegać się o przyznanie miejsca należy, po zalogowaniu się w systemie USOSweb*, w zakładce Dla wszystkich => Wnioski, wybrać odpowiednioc, kierując się rokiem studiów w roku akademickim 2021/2022:

  • Wniosek o miejsce w domu studenckim - studenci wyższych lat, rok akademicki 2021/2022 (bez CM)

LUB

  • Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na rok akademicki 2021/2022 (bez CM)

LUB

  • Wniosek o miejsce w domu studenckim dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022 (bez CM).

Zarejestrowanie wniosku w systemie jest wystarczające i nie ma koniczności dostarczania jego papierowej wersji. O przyznaniu miejsca nie decyduje kolejność zarejestrowania wniosków.

Więcej o sposobie ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim można znaleźć tutaj.

Opis, adresy i przykładowe zdjęcia akademików UJ można znaleźć tutaj.
 

*Dostęp do systemu USOSweb uzyskuje się po dokonaniu wpisu na studia, tj. złożeniu dokumentów w jednostce UJ, uzyskanie pozytywnego wyniku rekrutacji nie jest wystarczające.

Polecamy również
Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych
Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych
Przyznania miejsc w domach studenckich
Przyznania miejsc w domach studenckich
Wyniki IV tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022
Wyniki IV tury przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022