Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020

Została ogłoszona lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego roku akademickiego 2019/2020, tworzona w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się przez absolwentów pobierających kredyt studencki o jego częściowe umorzenie.

Listy zostały opublikowane tutaj.


Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu studenckiego wydawane jest na wniosek absolwenta skierowany do JM Rektora UJ. Wniosek należy dostarczyć do w Działu Spraw Stypendialnych - wysyłając oryginał drogą pocztową na adres Działu lub skan podpisanego wniosku na adres mailowy: stypendia@uj.edu.pl.

Polecamy również
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020