Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim obowiązujące od maja 2020 r.

Zasady odpłatności za miejsce w domu studenckim obowiązujące od maja 2020 r.

Przedstawiamy informację na temat warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z możliwości wniesienia obniżonej opłaty za zajmowane miejsce w domu studenckim.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2020 r. (zmieniającego Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 31 marca 2020 r.), od maja br.:

osoby, które bez wykwaterowania opuściły dom studencki lub Dom Doktoranta UJ do 5 dnia miesiąca kalendarzowego i nie planują powrotu przed przywróceniem w UJ normalnego trybu pracy wnoszą opłaty w wysokości:

- 210 zł brutto w pokoju wieloosobowym (domy studenckie i Dom Doktoranta);
- 220 zł brutto w pokoju jednoosobowym (domy studenckie);
- 275 zł brutto w pokoju jednoosobowym (Dom Doktoranta).

Warunkiem zastosowania ww. wysokości opłat jest złożenie do 7 dnia miesiąca oświadczenia dostępnego tutaj.

 

WAŻNE:

  • złożenie oświadczenia drogą elektroniczną (przesłanie formularza poprzez kliknięcie pola "Prześlij") jest wystarczające, nie ma konieczności składania bądź przesyłania dokumentów bądź ich skanów;
     
  • osoby, które złożyły oświadczenie związane z obniżeniem odpłatności za kwiecień, wnoszą obniżoną opłatę bez konieczności składania kolejnego oświadczenia;
     
  • osoby, które powracają na zajmowane miejsce, ponoszą odpłatność w pełnej kwocie oraz powinny wycofać złożone w poprzednich miesiącach oświadczenie - formularz.

 

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Wytyczne dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich
Wytyczne dotyczące zakwaterowania studentów w domach studenckich
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych