Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

W dniu 21 lutego 2020 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020.

​Stypendium socjalne dla studentów- semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

  • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
  • próg II - dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
  • próg III - dochód 701-980 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne dla doktorantów - semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

  • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 800 zł miesięcznie;
  • próg II - dochód 351-980 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2019/2020
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie