Przejdź do głównej treści

Towarzystwo Doktorantów UJ

Jesteśmy samorządem doktorantów zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym. Istniejemy już ponad 20 lat. Naszym celem jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantówna Uniwersytecie Jagiellońskim oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocyczłonków. Każdy z doktorantów UJ w momencie przyjęcia na studia staje się członkiem TDUJ.

Jednym z najważniejszych, cyklicznych wydarzeń organizowanych przez TDUJ jest Salon Naukowy. To inicjatywa mająca na celu popularyzację badań młodych naukowców szerszej publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój dyskusji nad zagadnieniami z różnych dziedzin nauki.

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Wydaje "Zeszyty Naukowe TDUJ". Periodyk jest obszarem wymiany myśli zarówno środowiska doktorantów UJ, jak i osób z innych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły umieszczane w "Zeszytach Naukowych" są recenzowane a samo pismo posiada ministerialną punktację.
  • Wspiera najlepsze projekty poprzez Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ.
  • Prowadzi specjalistyczne szkolenia doskonalące kompetencje swoich członków.
  • Zarządza środkami na pomoc materialną dla doktorantów UJ.
  • Organizuje wyjazdy i imprezy integracyjne, podczas których w przyjaznej, nieformalnej atmosferze odbywają się dyskusje na temat przyszłości polskiej nauki.
  • Współpracuje z Porozumieniem Doktorantów Uczelni Krakowskich, Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego.

Dla popularyzacji najwybitniejszych naukowych i popularno-naukowych osiągnięć swoich członków, TDUJ powołało w 2011 roku własne Biuro Prasowe wraz z instytucją rzecznika prasowego.

 

Dołącz do błyskotliwych umysłów młodej nauki! >>> www.doktoranci.uj.edu.pl