Przejdź do głównej treści

Skład Rady Instytutu

Profesorowie z tytułem honorowym zwyczajnego:

 1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak 
 3. Prof. dr hab. Paweł Koteja
 4. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 5. Prof. dr hab. Ryszard Korona           
 6. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Profesorowie:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Babik                      
 2. Prof. dr hab. Marcin Czarnołęski                
 3. Prof. dr hab. Maria Niklińska                               
 4. Prof. dr hab. Piotr Nowicki                        
 5. Prof. dr hab. Joanna Rutkowska      

Profesorowie uczelni:

 1. Dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ 
 2. Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 
 3. Dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ
 4. Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ                               
 5. Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ                                                         

Adiunkci:                  

 1. Dr hab. Wojciech Fiałkowski                                                          
 2. Dr hab. Beata Klimek
 3. Dr hab. Karolina Kuszewska
 4. Dr hab. Piotr Łukasik
 5. Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós
 6. Dr hab. Zofia Prokop                                                                               
 7. Dr hab. Katarzyna Tomala
 8. Dr hab. Dominika Włoch-Salamon
 9. Dr hab. Izabela Wierzbowska 

Asystenci: Dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: Dr Przemysław Ryszka

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Michał Filipiak
 2. Dr Anna Łabęcka
 3. Dr Piotr Zieliński

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 1. Dr Mateusz Buczek - prac. inż.-techn
 2. Dr Iwona Jabłońska - prac. adm.                                         

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. Mgr Marta Grosiak
 2. Mgr Monika Opałek
 3. Mgr Monika Ostap-Chęć
 4. Izabella Kuchta

Profesor z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Henryk Okarma                                          

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Górecki 
 2. Prof. dr hab. Jan Kozłowski           
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta
 4. Prof. dr hab. January Weiner  
 5. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski            

Przedstawiciele związków zawodowych: Marek Sawicki