Skip to main content

Institute Board

Profesorowie zwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Mariusz Cichoń
 2. Prof. dr hab. Paweł Koteja
 3. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
 4. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau
 5. Prof. dr hab. Michał Woyciechowski

Profesorowie nadzwyczajni:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Babik
 2. Dr hab. Marcin Czarnołęski, prof. UJ
 3. Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ 
 4. Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
 5. Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ                               
 6. Dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ                           
 7. Dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ                                  
 8. Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UJ
 9. Prof. dr hab. Ryszard Korona              

Adiunkci:                  

 1. Dr hab. Wojciech Fiałkowski                                                          
 2. Dr hab. Joanna Kapusta                                                                                                   
 3. Dr hab. Joanna Rutkowska                              
 4. Dr hab. Renata Świergosz-Kowalewska        

 1. Dr Beata Klimek                                                                                          
 2. Dr Anna Łabęcka                                                                                         
 3. Dr Izabela Wierzbowska                                                                              
 4. Dr Marta Zakrzewska   

Przedstawiciele pracowników administaryjnych i naukowo-technicznych:

 1. Dr Iwona Jabłońska - prac. adm.                             
 2. Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós - prac. nauk.-tech.                   

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. Mgr Monika Prus - przedstawiciel doktorantów      
 2. Mgr Hanna Tutaj - przedstawiciel doktorantów      
 3. Julia Barczyk - przedstawiciel studentów        
 4. Marta Grosiak - przedstawiciel studentów        
 5. Maciej Jędrychowski - przedstawiciel studentów        
 6. Rita Rakowska - przedstawiciel studentów        

Profesor z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Henryk Okarma                                                

Profesorowie emerytowani z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Górecki 
 2. Prof. dr hab. Jan Kozłowski                                                        
 3. Prof. dr hab. Adam Łomnicki                                                           
 4. Prof. dr hab. Anna Marchlewska-Koj                                               
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta
 6. Prof. dr hab. January Weiner  

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. Edward Szmyd