Przejdź do głównej treści

Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii

Opiekun naukowy Zespołu Laboratoriów: prof. dr hab. Maria Niklińska

Opiekun Pracowni Chromatografii (laboratoria 3.0.1-3.0.4): mgr inż. Maciej Choczyński

Opiekun Pracowni Spektrometrii (laboratorium 2.1.12): mgr Paweł Dudzik

Opiekun Pracowni Ekotoksykologii (laboratoria 2.1.9 - 2.1.11): mgr Ligia Kuriańska-Piątek

Szczegółowe informacje na temat posiadanego sprzętu, wykonywanych analiz oraz ich kosztów można znaleźć na SharePoincie Zespołu Laboratoriów (dostępny po zalogowaniu do domeny UJ):

https://ujchmura.sharepoint.com/teams/ekochemLABUJ

Wszelkie pytania, zamówienia itp. prosimy kierować do pani mgr Małgorzaty Kinasiewicz: malgorzata.kinasiewicz@uj.edu.pl, tel.: +48 12 664 5985

 • GC-MS z kompletnym systemem ekstrakcji substancji lotnych z materiałów ciekłych i gazowych (Perkin Elmer, Clarus600 wyposażony w detektor masowy Clarus 600C + przystawka Headspace Turbo Matrix XS)
 • HPLC-MS/MS Agilent 1260 Infinity II z detektorem masowym Agilent 6470 B
 • Analizator pierwiastków CHNOS (Elementar Vario El III)
 • AAS z kuwetą grafitową i płomieniem (Perkin-Elmer AAnalyst 800, Perkin-Elmer AAnalyst 200, Perkin-Elmer PinAAcle 900Z)
 • Perkin-Elmer Titan MPS - mikrofalowy system trawienia próbek
 • Czytniki mikropłytek μQuant (BioTek) i Synergy HTX (BioTek)
 • Mikrorespirometr Micro-Oxymax (Columbus Instruments)
 • Analizator przepływowy z detektorem światła widzialnego (FIA compact, MLE GmbH)
 • Zestaw do rejestracji i analizy obrazu (mikroskop binokularowy Olympus z aparatem cyfrowym Canon EOS 90D)
 • Wieża Pottera do precyzyjnych oprysków pestycydami (Burkard Instr.)
 • Piece, suszarki, mineralizatory, homogenizatory, płyty grzewcze, wytrząsarki, pH-metry, itp.
 • Precyzyjny laboratoryjny miernik wielofunkcyjny do pomiarów fizykochemicznych (Elmetron, CX-601) wyposażony w elektrody chlorkowe i konduktometryczne
 • Przygotowanie próbek: homogenizator kulkowy do probówek 2 ml, 7 ml i 30 ml (Bead Ruptor), homogenizator typu stomacher (Interscience, MiniMix 100 CC), homogenizator tkankowy (Omni TH-02), termomikser (Hettich Benelux, MHR 13), automatyczny ekstraktor do przyspieszonej ekstrakcji próbek stałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (Thermo Scientific Dionex ASE 350), automatyczny 6-kanałowy system ekstrakcji SPE (Lab Tech), system do szybkiego odparowywania rozpuszczalników w strumieniu azotu (Labconco RapidVap Vertex), wirówka 6 X 15 ml i 6 X 50 ml (Ohaus, Frontier 5706), łaźnia ultradźwiękowa (Bandelin Sonorex, Digitec DT 512H)
 • Komory klimatyczne (kontrola temperatury, wilgotności i oświetlenia)

Zespół Laboratoriów Ekochemii i Ekotoksykologii świadczy usługi głównie na rzecz jednostek Wydziału Biologii UJ. W miarę wolnych mocy oferujemy też usługi jednostkom zewnętrznym. Przykłady analiz wykonywanych w naszych laboratoriach:

Chromatografia gazowa i cieczowa:

 • oznaczanie zawartości pestycydów w materiałach biologicznych
 • oznaczanie fosfolipidowych kwasów tłuszczowych (PLFA) w glebie
 • oznaczanie zawartości hormonów w materiałach biologicznych
 • oznaczanie rozmaitych innych związków organicznych (do uzgodnienia)

Analizator elementarny:

 • oznaczanie zawartości węgla, azotu i siarki w próbach biologicznych i w glebie

​​​​​​​​​​​​​​Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna:

 • oznaczanie zawartości metali w próbach biologicznych i glebie

Kolorymetr/densytometr mikropłytkowy:

 • analiza różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów glebowych
 • oznaczanie zawartości białka w materiałach biologicznych
 • oznaczanie szybkości reakcji enzymatycznych

Analizator wstrzykowo-przepływowy:

 • oznaczanie stężeń fosforu w formie ortofosforanu i azotu w formie azotanu(V) i azotanu(III) w ekstraktach i mineralizatach