Przejdź do głównej treści

Tematyka prac dyplomowych

Obiekt badań: zeberki w laboratorium; populacje ptaków dziuplowych w Puszczy Niepołomickiej i na Gotlandii

 

  • Dobór płciowy i strategie rozrodcze ptaków
  • Efekty matczyne i zróżnicowana inwestycja w płeć potomstwa
  • Genetyczne i fizjologiczne podłoże kompromisów ewolucyjnych 
  • Immunologia ewolucyjna i starzenie się
  • Badania porównawcze z wykorzystaniem metaanalizy
  • Mile widziane własne pomysły studentów