Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nasze główne zainteresowania badawcze obejmują:

  • dynamikę populacji i funkcjonowanie metapopulacji motyli;
  • ewolucyjne uwarunkowania dyspersji i jej konsekwencje dla przetrwania gatunków w pofragmentowanych krajobrazach;
  • analizy względnej roli jakości siedlisk, ich struktury przestrzennej oraz wpływu otoczenia na występowanie i liczebności lokalnych populacji motyli;
  • rozwijanie metod monitoringu gatunków;
  • wykorzystanie ekologicznej stechiometrii do oceny wpływu ograniczonej dostępności zasobów na owady zapylające;
  • strategie życiowe i podział pracy w społeczeństwach owadów.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.researchgate.net/lab/Group-of-Behavioural-Ecology-Michal-Woyciechowski

https://www.researchgate.net/project/sECURE-Separating-Environmental-Changes-and-their-effects-on-commUnity-tRaits-in-European-butterflies

https://www.researchgate.net/project/Understanding-of-bee-nutritional-ecology-to-optimize-conservation-strategies-for-bees