Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2023

20231129
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. TOMASZA GACZORKA

Data: 29.11.2023
Czas rozpoczęcia: 13:00

Temat rozprawy: „Adaptive introgression of MHC genes – a comparative analysis of vertebrate hybrid zones”

Kraków, dnia 13.10.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 29.11.2023 r. o godzinie 13.00

w sali 1.0.1 Wydziału Biologii UJ

przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. TOMASZA GACZORKA

 

pt. „Adaptive introgression of MHC genes –

a comparative analysis of vertebrate hybrid zones”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Wiesław Babik

Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej

Instytut Nauk o Środowisku

Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

Zakład Ochrony Fauny

Instytut Ochrony Przyrody PAN

 

Dr hab. Małgorzata Pilot, prof. MiIZ PAN

Grupa Genomiki Ewolucyjnej

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 

Prof. dr hab. Jan Wójcik

Zakład Genetyki i Ewolucji

Instytut Biologii Ssaków PAN

 

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154445843

 

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ