Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2023

20230404
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. BARTOSZA SCHRAMMA

Data: 04.04.2023
Czas rozpoczęcia: 13:30
Miejsce: MS Teams

Temat rozprawy:„Variation in cell size and body composition in the Carabidae beetles - an ecophysiological perspective”.

Kraków, dnia 22.03.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 13.30

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Pana mgr. BARTOSZA SCHRAMMA

 

 

pt. „Variation in cell size and body composition in the Carabidae beetles - an ecophysiological perspective”.

 

 

Promotor:

Prof. dr hab. Marcin Czarnołęski

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Michał Grabowski

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej

Wydział Biologii

Uniwersytet w Białymstoku

 

 

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem mgr. Przemysławem Kozerą: przemyslaw.kozera@uj.edu.pl w terminie do dnia 03.04.2023 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ