Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230404

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. BARTOSZA SCHRAMMA

Data: 04.04.2023
Czas rozpoczęcia: 13:30
Miejsce: MS Teams

Temat rozprawy:„Variation in cell size and body composition in the Carabidae beetles - an ecophysiological perspective”.

Kraków, dnia 22.03.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 13.30

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Pana mgr. BARTOSZA SCHRAMMA

 

 

pt. „Variation in cell size and body composition in the Carabidae beetles - an ecophysiological perspective”.

 

 

Promotor:

Prof. dr hab. Marcin Czarnołęski

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Michał Grabowski

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej

Wydział Biologii

Uniwersytet w Białymstoku

 

 

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem mgr. Przemysławem Kozerą: przemyslaw.kozera@uj.edu.pl w terminie do dnia 03.04.2023 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ