Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221109

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr ALEKSANDRY PIONTEK

Data: 09.11.2022
Czas rozpoczęcia: 13:00
Miejsce: MS Teams
Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr ALEKSANDRY PIONTEK

Kraków, dnia 10.10.2022 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 09.11.2022 r. o godzinie 13.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Pani mgr ALEKSANDRY PIONTEK

 

 

pt. „The role of domestic cats in the environment - trophic ecology,

habitat use and public perception”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Henryk Okarma

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Izabela Wierzbowska

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Dr hab. Dagny Krauze-Gryz, prof. SGGW

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Instytut Nauk Leśnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Prof. dr hab. Andrzej Zalewski

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

 

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem mgr. Przemysławem Kozerą: przemyslaw.kozera@uj.edu.pl w terminie do dnia 08.11.2022 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ