Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220628

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr MAŁGORZATY LIPOWSKIEJ

Data: 28.06.2022
Czas rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: MS Teams
Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr MAŁGORZATY LIPOWSKIEJ  

Kraków, dnia 10.06.2022 r.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 9.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Pani mgr MAŁGORZATY LIPOWSKIEJ

 

 

pt. „Stress response characteristics in bank voles from a multidirectional selection experiment”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Paweł Koteja

Zespół Fizjologii Ewolucyjnej

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:

Dr Edyta Sadowska

Zespół Fizjologii Ewolucyjnej

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej

Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

 

Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem mgr. Przemysławem Kozerą: przemyslaw.kozera@uj.edu.pl w terminie do dnia 27.06.2022 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ