Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Łukasik laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2020

Dr hab. Piotr Łukasik laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2020

Jak co roku Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne w roku 2021 za rok 2020 znalazł się dr hab. Piotr Łukasik z Instytutu Nauk o Środowisku.

Nagroda została przyznana w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wyróżnienie to otrzymał za analizę różnorodności, funkcji i ewolucji mikroorganizmów symbiotycznych owadów na przykładzie cykad (bakterii i grzybów) oraz za przyczynienie się do opisu nowego, nieznanego wcześniej typu organizacji biologicznej i zrozumienia procesów ewolucyjnych kształtujących interakcje pomiędzy zwierzętami i mikroorganizamami.