Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Roztrzygnięcie konkursów NCN

Roztrzygnięcie konkursów NCN

Miło jest nam poinformować, że kolejne projekty otrzymały finansowanie w ostatnim konkursie NCN

  1. w ramach konkursu OPUS 18

 - prof. dr hab. Paweł Koteja otrzymał finansowanie na projekt: Eksperymentalna ewolucja oszczędnych i rozrzutnych genotypów oraz jej konsekwencje dla podatności na negatywne skutki „zachodniej diety”: wnioski z eksperymentu selekcyjnego na nornicach rudych na kwotę 2 019 720,00 zł

 - dr hab. Karolina Kuszewska otrzymała finansowanie na projekt: Wpływ emocji na kondycję zdrowotną pszczoły miodnej na kwotę 1 639 692,00 zł

 - dr hab. Aleksandra Walczyńska otrzymała finansowanie na projekt: Kiedy temperatura powoduje panikę - wpływ optymalnych i stresujących warunków termicznych na fenotypowe i mitochondrialne reakcje u zwierząt ektotermicznych na kwotę 727 332,00 zł

 - dr Marianna Strzelecka otrzymała finansowanie na projekt: Czy spędzanie czasu wolnego na łonie natury przyczynia się do większej troski o nią?- badanie relacji pomiędzy emocjami i wartościami wobec rzek w terenach wiejskich na kwotę 840 216,00 zł

  1. w ramach projektu SONATA 15:

- dr Joanna Sudyka otrzymała finansowanie na projekt pt. Zegary biologiczne w naturze. Wpływ sztucznego światła na rytmy okołodobowe u ptaków migrujących na kwotę 1 297 528,00 zł

Wszystkim kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!