Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Złoty medal dla wynalazku opracowanego przez zespół naukowy z Instytutu Nauk o Środowisku

Złoty medal dla wynalazku opracowanego przez zespół naukowy z Instytutu Nauk o Środowisku

Wynalazek "Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach ścieków", opracowany przez naukowców z Wydziału Biologii UJ, został nagrodzony złotym medalem podczas XII edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2018, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Celem targów była promocja innowacyjnych technologii o wysokim poziomie gotowości technologicznej oraz takich rozwiązań, które już zostały wprowadzone na rynek.

Wynalazek został opracowany przez dra hab. Janusza Fydę, dr Edytę Fiałkowską, dr hab. Agnieszkę Pajdak-Stós, dr Wioletę Kocerbę-Sorokę i Mateusza Sobczyka z Instytutu Nauk o Środowisku.

Jest to przyjazna środowisku i ekonomiczna metoda ograniczania namnażania się bakterii nitkowatych uczestniczących w procesie oczyszczania ścieków. Ich nadmierny wzrost powoduje tzw. puchnięcie osadu czynnego, które stanowi jeden z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym mikroskopijne organizmy - wrotki, które poprzez zjadanie bakterii ograniczają ten problem. Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Technologia początkowo rozwijana była w projekcie pt. „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków" dofinansowanego w ramach Programu Gekon. W czasie realizacji prac projektowych technologię wdrożono w 10 oczyszczalniach, w tym w 2 oczyszczalniach przemysłu browarniczego i jednej przetwórstwa mięsnego. Działanie technologii w każdej z nich monitorowane było przez okres ok. roku. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność metody oraz możliwość jej zastosowania w różnych typach oczyszczalni ścieków. Kolejnym etapem była komercyjna współpraca z oczyszczalniami ścieków. Do tej pory technologia w ramach realizacji prac zleconych wdrożona została w dwóch oczyszczalniach.

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazków.

Kontakt

dr Renata Bartoszewicz

Centrum Transferu Technologii CITTRU

Uniwersytet Jagielloński

 

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

tel. +48 12 664 42 08

kom.: 515 4935 18

e-mail: renata.bartoszewicz@uj.edu.pl

www.cittru.uj.edu.pl