Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowa rekrutacja na staże zawodowe dla studentów

Dodatkowa rekrutacja na staże zawodowe dla studentów

W związku z przebiegiem realizacji projektu stażowego, ogłaszam dodatkową rekrutację otwartą dla wszystkich kierunków objętych wsparciem (biologia, zarządzanie zasobami przyrody, geografia, e-gospodarka przestrzenna, geologia).

 

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy, którzy:

  1.     Na dzień 1.10.2017 roku byli studentami II roku studiów II stopnia na jednym z ww. kierunków.
  2.     Posiadają aktualnie i będą posiadać status studenta w dniu podpisania umowy stażowej (tj. nie złożyli przed tym dniem egzaminu magisterskiego). Staż może być realizowany już po obronie.

Zgłoszenie powinno obejmować:

  1.     Wypełniony załącznik do Regulaminu projektu R2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie.
  2.     Wypełniony załącznik do Regulaminu projektu R3 – zgłoszenie uczestnictwa.

Dokumenty można dostarczyć:

  •  Osobiście, do biura projektu w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, pok. 2.10, w środy, w godzinach 11.00 - 12.00 do pani mgr Agnieszki Siwiec lub pana mgra Rafała Damaziaka.
  •   Skany dokumentów na adres biogeostaze@uj.edu.pl. Otrzymanie zgłoszenia w formie skanów będzie formą wystarczającą do jego uwzględnienia, natomiast dokumenty w formie oryginałów będą wymagane do uzupełnienia na kolejnych etapach postępowania.

Wzory dokumentów, regulamin projektu, regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej http://www.stazebiogeo.uj.edu.pl/

Termin składania (przesyłania) dokumentów upływa w piątek, 28 września.