Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznania miejsc w akademikach – wyniki II tury i otwarcie nowego naboru

Przyznania miejsc w akademikach – wyniki II tury i otwarcie nowego naboru

Zakończyła się II tura naboru wniosków o miejsce w domu studenckim. Informacja o wynikach dostępna jest w USOSweb. III tura potrwa od 10 do 20 sierpnia – i jest skierowana do studentów wszystkich lat studiów.

II tura przeznaczona była wyłącznie dla osób, które 1 października 2022 r. rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia.

Do przyznania miejsca w domu studenckim uprawniało uzyskanie minimum 34 pkt (faza 1) w przypadku studentów przyjętych na 1. rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, a w przypadku studentów przyjętych na studia drugiego stopnia 39 pkt (faza 1). Przy przyznawaniu miejsca uwzględniane były m.in. wysokość dochodu w rodzinie studenta, odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni czy posiadany stopień niepełnosprawności. Na tym etapie nie był ustalany konkretny dom studencki.

Po ustaleniu minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyznania miejsca w następnym etapie (faza 2) ustalany był dom studencki do przyznania. Do każdego akademika próg punktowy był inny, zależny od liczby zainteresowanych osób. Uwzględniano wskazanie osoby, z którą chciałoby się uzyskać miejsce w jednym domu studenckim – miejsce zostało przyznane zgodnie z wynikiem punktowym osoby, która uzyskała mniejszą liczbę punktów w fazie 2.

Kryteria wraz z przypisaną wartością punktową można znaleźć tutaj.

Jeżeli w fazie 1 zostało przyznane więcej punktów niż wynosił wymagany próg, a mimo wszystko wniosek został rozpatrzony negatywnie, oznacza to, że w 2 fazie zostało przyznane zbyt mało punktów, aby został przyznany akademik ze wskazanej przez studenta listy preferencji.

Osoby, które nie otrzymały miejsca w II turze, mogą ponownie ubiegać się o przyznanie miejsca w III turze (nabór wniosków 10-20 sierpnia br.), korzystając z funkcji „przekaż do ponownego rozpatrzenia” w USOSweb.

W systemie USOSweb uruchomiona została Giełda zamiany miejsc, która potrwa do 17 sierpnia br.

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim, powinny do 30 sierpnia 2022 r. uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości:

  • 495 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym,
  • 585 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym.

Uiszczona opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za zamieszkanie w domu studenckim w październiku (w pełni pokrywa wysokość opłaty za październik 2022 r.). Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca. Dane dotyczące opłaty rezerwacyjnej (numer konta, tytuł przelewu) zostaną wysłane przez administrację domu studenckiego, w którym zostało przyznane miejsce.

W przypadku otrzymania miejsca na Miasteczku Studenckim AGH należy zapoznać się z obowiązującymi tam terminami i zasadami: akademik.agh.edu.pl. W szczególności: na MS AGH nie ma konieczności wnoszenia opłaty rezerwacyjnej, jednak konieczne jest zarejestrowanie w systemie. Okres zakwaterowania w roku akademickim 2022/2023 kończy się na MS AGH wyjątkowo 31 maja 2023 r.

 

W przyznanym miejscu na Miasteczku Studenckim AGH należy zakwaterować się najpóźniej do 3 października do godz. 12.00, a w pozostałych domach studenckich do 6 października. Po tym terminie rezerwacja przepada.