Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków o stypendium rektora

Nabór wniosków o stypendium rektora

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 w systemie USOSweb (studenci UJ bez CM).

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium upływa 20 października 2020 roku.

Prosimy pamiętać by w USOSweb udokumentować wszystkie zgłaszane osiągnięcia poprzez załączenie odpowiednich plików. Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest wystarczające dlatego wniosek bez załączników należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i wysłać pocztą na adres: 

Uniwersytet Jagielloński 
Dział Spraw Stypendialnych 
ul. Ingardena 6 
30-060 Kraków 

Pod wskazanym adresem można również zostawić wniosek, ale w obecnej sytuacji epidemiologicznej NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO KONSULTOWANIA WNIOSKU.
W przypadku pytań to w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.

Kontakt: 

- do koordynatora znajduje się w USOSweb w zakładce Dla studentów -> Obsługa 
- do Komisji Stypendialnej dla Studentów UJ: pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl