Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta-stypendysty w Instytucie Nauk o Środowisku

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta-stypendysty w Instytucie Nauk o Środowisku

w ramach projektu NCN OPUS-17: Czy zmniejszona częstotliwość koszenia może powstrzymywać negatywny wpływ globalnego wzrostu temperatur na cenne zespoły gatunków wilgotnych łąk?

Informujemy, że w dniu 19.01.2024 komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko stypendysty-studenta w wyżej wymienionym projekcie.

W konkursie wziął udział 1 kandydat: Jaylen Larson, który otrzymał 71,25% maksymalnej możliwej liczby punktów, i w związku z powyższym zostało mu przyznane stypendium w projekcie.