Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie rekrutacji w ramach projektu OPUS

Ogłoszenie rekrutacji w ramach projektu OPUS

W ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, komisja zaakceptowana przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przeprowadzi rekrutację do projektu, która będzie podstawą do przyjęcia wybranego kandydata na program kształcenia PhD Programme in Biology.

Kierownik projektu dr hab. Ulf Bauchinger, prof. UJ (ulf.bauchinger@uj.edu.pl), oferuje możliwość zrealizowania doktoratu w temacie: „Wpływ starzenia się na temperaturę ciała i wydolność antyoksydacyjną, a tym samym na stres oksydacyjny: brzemię zwierząt heterotermicznych "

Streszczenie

Ssaki i ptaki, jako zwierzęta endotermiczne, w toku ewolucji wykształciły zdolność do termoregulacji, co stanowi osiągnięcie ewolucyjne o ogromnym wpływie na ich biologię i ekologię. Endotermia nie musi jednak oznaczać utrzymywania stałej temperatury ciała przez cały dzień, rok lub całe życie. Wiele ssaków jest znanych z sezonowej hibernacji lub z zapadania w stan torporu, obniżając temperaturę ciała od kilku do kilkudziesięciu °C poniżej stanu normotermicznego. Ptaki są także znane z letargu lub obniżania temperatury ciała w nocy ale przeważnie tylko o kilka °C (z pewnymi wyjątkami gdzie obniżają temperaturę ciała o dwadzieścia °C). Te, na pierwszy rzut oka, niewielkie spadki temperatury mogą jednak mieć wielki wpływ na szybkość aktywności enzymatycznej. Szybkość reakcji biochemicznych, w tym reakcji enzymatycznych, zależy w dużym stopniu od temperatury, co odnosi się również do enzymów, które działają jako przeciwutleniacze wolnych rodników. Enzymy te chronią przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego poprzez niszczenie wolnych rodników i jeśli ten proces zostanie spowolniony, to nadmiar wolnych rodników może przyczynić się do oksydacyjnego uszkodzenia biocząsteczek. Takie uszkodzenia oksydacyjne zagrażają funkcjonalnej integralności biocząsteczek i obecnie uznawane są one za jednym z najczęstszych czynników powodujących starzenie się. W tym projekcie, proponowane badania mają na celu zrozumienie w jaki sposób regulacja temperatury ciała może stać się mniej sprawna wraz z wiekiem i jak ta osłabiona zdolność termoregulacji może prowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego.

Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV) z uwzględnieniem osiągnięć naukowych;

· list motywacyjny wyjaśniający w jaki sposób zainteresowania i doświadczenie badawcze wnioskodawcy czynią go odpowiednim kandydatem do realizacji tego projektu;

· list referencyjny dla kandydata od pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej instytucji naukowej, który posiada znaczne osiągnięcia związane z dyscypliną nauk biologicznych;

· potwierdzenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w jednostce, w której

realizowany jest program kształcenia i będącego kierownikiem projektu o możliwości podjęcia współpracy naukowej w określonym zakresie w przypadku przyjęcia na ten program kształcenia do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (formularz do pobrania ze strony: strona programu);

· posiada lub najpóźniej w dniu wpisu do szkoły doktorskiej będzie posiadał tytuł magistra nauk przyrodniczych,

· wykaz ocen z przedmiotów w ramach studiów wyższych

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. Aplikacje przyjmowane są poprzez system IRK w dniach 17.08 – 05.09. 2022r.