Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium dla doktoranta w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

Konkurs na stypendium dla doktoranta w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii

w ramach projektu NCN „Niezbędność genów w różnych kontekstach genetycznych i środowiskowych u organizmów wielokomórkowych, Caenorhabditis elegans and Caenorhabditis briggsae”.

Wymagania:

 

Minimalne:

 1. Stopień magistra biologii lub dziedziny pokrewnej.
 2. Biegły angielski.
 3. Dobra znajomość genetyki oraz biologii ewolucyjnej.
 4. Podstawy biostatystyki.
 5. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z mikroorganizmami.
 6. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z nicieniami.
 7. Znajomość technik interferencji RNA u nicieni.

Preferowane:

 1. Bardzo dobra znajomość biostatystyki oraz genomiki.
 2. Znajomość narzędzi typu BLAST.

Opis zadań:
Doktorant będzie uczestniczył w pracach badawczych w ramach projektu NCN „Niezbędność genów w różnych kontekstach genetycznych i środowiskowych u organizmów wielokomórkowych, Caenorhabditis elegans and Caenorhabditis briggsae”. Głównym celem projektu jest zrozumienie jak niezbędność genów zależy od tła genetycznego oraz warunków środowiskowych (streszczenie projektu jest dotępne na stronie NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/408675-pl.pdf). W zakres obowiązków doktoranta będzie wchodziło samodzielne prowadzenie eksperymentów opartych o technikę interferencji RNA, opracowywanie statystyczne otrzymanych wyników, przygotowanie i przedstawienie uzyskanych rezultatów w formie artykułów naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2022, 16:00
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Stypendium: 3000 PLN/miesiąc od 1.10.2022 (2 miesiące). 
 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: marta.labocha@uj.edu.pl. Powinny one zawierać nastepujące dokumenty:

 1. Podanie.
 2. Życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe, wyróżnienia i publikacje).
 3. Kopię dyplomu magisterskiego.
 4. Klauzulę informacyją oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania jako załącznik).

Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 sierpnia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 września 2022 roku.

Pytania proszę kierować do kierownika projektu na adres: marta.labocha@uj.edu.pl