Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat nr 1/2021 Prodziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 01.09.2021 r.

w sprawie: określenia zasad składania wniosków w sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych na Wydziale Biologii UJ

Działając na podstawie § 2 ust. 12 Regulaminu studiów pierwszego  stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (przyjętego uchwałą nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29.04.2020 r. z późn. zm.) określam zasady składania wniosków w sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych na Wydziale Biologii UJ:

  1. W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych student może złożyć wniosek za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl zgodnie z poniższymi zasadami:

wszystkie wnioski/dokumenty/oświadczenia należy przesyłać jako skany opatrzone własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej dziekanatu/sekretariatu: biologia@uj.edu.pl (biologia), dagmara.turchan@uj.edu.pl (neurobiologia) lub studia.inos@uj.edu.pl (EE, EPM).

- za pośrednictwem poczty/kuriera;

- za pośrednictwem skrzynek pocztowych umieszczonych przed wejściem do dziekanatu/sekretariatów obsługujących tok studiów;

- osobiście.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1.09.2021 r.

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UJ

/-/ dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ