Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/2021

Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/2021

Została ogłoszona lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego roku akademickiego 2020/2021, tworzona w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do ubiegania się przez absolwentów pobierających kredyt studencki o jego częściowe umorzenie.

Listy zostały opublikowane tutaj.


Zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o umorzenie części kredytu studenckiego wydawane jest na wniosek absolwenta skierowany do JM Rektora UJ. Wniosek należy dostarczyć do w Działu Spraw Stypendialnych:
wysyłając oryginał drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Spraw Stypendialnych
ul. Romana Ingardena 6
Welcome Centre, I piętro
30-060 Kraków

LUB

skan podpisanego wniosku na adres mailowy: stypendia@uj.edu.pl.