Przejdź do głównej treści

Tematy prac dyplomowych

  • Podstawy genetyczne i znaczenie adaptacyjne uśpienia (G0) komórki
  • Adaptacja mikroorganizmów poprzez ewolucję eksperymentalną
  • Zmiany dostosowania przy międzygatunkowym transferze genów
  • Mutacje uszkadzające i kompensujące w ewolucji białek
  • Adaptacyjnie korzystne i niekorzystne  rearanżacje chromosomów
  • Stabilność genomu w obliczu presji mutacyjnej i stresu środowiskowego