Przejdź do głównej treści

Badania

  • Komórka drożdży jako model w badaniach genetycznej i molekularnej podstawy dostosowania
  • Ewolucja eksperymentalna w laboratoryjnych populacjach drożdży
  • Adaptacyjne znaczenie i genetyczne podstawy metabolizmu i uśpienia komórki
  • Socjobiologia mikroorganizmów: antagonizm i współpraca w populacjach ustrukturyzowanych
  • Ewolucja białek poprzez gromadzenie mutacji pierwotnych i kompensujących
  • Międzygatunkowe transfery genów i białek

Więcej informacji: https://evolgen.eko.uj.edu.pl/