Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2023

20230912
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr SAYANTANI BASAK

Data: 12.09.2023
Czas rozpoczęcia: 12:15
Miejsce: MS Teams

Temat rozprawy:„Spatio-Temporal and Social Dimensions of Human-Wildlife Interactions””.

Kraków, dnia 20.07.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 12.15

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr SAYANTANI BASAK

 

pt. „Spatio-Temporal and Social Dimensions of Human-Wildlife Interactions”.

 

 

Promotor:

Dr hab. Izabela Wierzbowska

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

Professor Luis Miguel Rosalino

Faculty of Sciences

University of Lisbon, Portugal

 

Dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

Instytut Ochrony Przyrody

Polskiej Akademii Nauk

 

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Katedra Zoologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Ekateriną Rostovskaya:  e.rostovskaya@doctoral.uj.edu.pl w terminie do dnia 11.09.2023 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/nauki-biologiczne

 

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ