Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200622

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. STANISŁAWA BUREGO

Data: 22.06.2020
Czas rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: MS Teams

Temat rozprawy: Energy expenditure, oxidative stress and DNA damage in response to seasonality of thermal environment in natricine snakes

Kraków, dnia 08.06.2020 r.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia,

 

że w dniu 22.06.2020 r. o godzinie 9.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. STANISŁAWA BUREGO

 

pt. „Energy expenditure, oxidative stress and DNA damage

in response to seasonality of thermal environment

in natricine snakes”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Mariusz Cichoń

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:

Dr Edyta Sadowska

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Dr hab. Paweł Brzęk

Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

 

Dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Renatą Popielą: sekretariat.inos@uj.edu.pl w terminie do dnia 19.06.2020 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.