Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Zajęcia dla studiach drugiego stopnia w semestrze zimowym 2020/21 są planowane w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem trybu zdalnego co oznacza, że wszystkie wykłady, seminaria i konwersatoria odbywają się wyłącznie w trybie on-line, natomiast pozostałe zajęcia tj. ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia terenowe on-line lub w kontakcie z prowadzącym w salach, w laboratoriach lub w terenie. 
Planowane zajęcia uwzględniają obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i będą realizowane w grupach dostosowanych do wielkości pomieszczeń. 
Studenci i Prowadzący  zajęcia podczas przebywania w budynkach Wydziału Biologii mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zostaną zaopatrzeni w przyłbice. Należy również zachowywać dystans i reżim sanitarny, a po wejściu do budynków należy obowiązkowo dezynfekować ręce. 
 
Dane dotyczące organizacji zajęć zostaną umieszczone w USOSweb w sylabusie każdego kursu przy "typie zajęć" w zakładce "Akcje - szczegóły" w polu "Uwagi". 
Pliki do pobrania
Ecology and Evolution
Environmental Protection and Management