Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdobądź Stypendium UJ!

Zdobądź Stypendium UJ!

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego to wyjątkowe stypendium dla osób, które chciałyby podjąć studia w UJ. Stypendium jest przyznawane za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, bądź artystyczne.

O Stypendium UJ

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym, aby mogły dołączyć do grona najwybitniejszych absolwentów naszej Alma Mater.

Dlaczego warto

W ramach Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewniamy:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • maksymalny wynik w rekrutacji na wybrane przez ciebie studia (z wyłączeniem Collegium Medicum);
  • możliwość realizacji programu studiów według zindywidualizowanego planu;
  • opiekę naukową pracownika UJ;
  • gwarancję przyznania miejsca w domu studenckim.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Wybitni uczniowie lub absolwenci polskich lub zagranicznych szkół średnich, bądź też polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na wybranym przez siebie kierunków oraz którzy:

  • ukończyli nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu o stypendia szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  • prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Jak ubiegać się o stypendium

Między 1 lutego a 15 marca 2019 roku należy wypełnić elektroniczny  formularz  oraz przesłać wymagane materiały.

Konkurs o stypendia składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, Kapituła Stypendium dokonuje selekcji na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, plany, zainteresowania, projekty, które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Masz więcej pytań?

Zapraszamy na stronę stypendia.uj.edu.pl oraz do kontaktu z Biurem Doskonalenia Kompetencji.

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim  2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)