Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista 10% najlepszych absolwentów w roku 2017/2018

Rektor UJ ustalił listę 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/2018.

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przewidzianym w przepisach terminie, ustalił listy najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterkich oraz studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

Znalezienie się na liście umożlwia ubieganie się o umorzenie spłaty kredytu studenckiego. Informację o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, a także właściwe zaświadczenie można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (kontakt: stypendia@uj.edu.pl)

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki
Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019 - wyniki
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)