Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy wzór oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych

Został wprowadzony nowy, bardziej przyjazny studentowi, wzór oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych. Od 27.09.2018 r. oświadczenie może złożyć wnioskodawca za wszystkich członków swojej rodziny. Oświadczenia złożone na obowiązującym do 26 września wzorze pozostają ważne.

Na mocy Zarządzenia nr 67 oraz 68 Rektora UJ z 27 września 2018 roku został wprowadzony nowy wzór „Oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Jest to dokument obowiązkowy dla studentów i doktorantów ubiegających się m.in. o stypendium socjalne lub zapomogę. Oświadczenie należy złożyć za siebie oraz każdego pełnoletniego członka rodziny, bez względu na to czy osiągali dochody nieopodatkowane.

Aktualny wzór oświadczenia można znaleźć na ekranie „3C” i „6” Oświadczenia o dochodach w USOSweb oraz tutaj