Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

III tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2018/2019

III tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2018/2019 odbędzie się 24 września na dyżurze Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ

Informujemy, że aby ubiegać się o miejsce w domu studenckim w III turze należy:

  1. Zarejestrować wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w systemie USOSweb (Wniosek o miejsce w domu studenckim (studenci UJ bez CM), rok akademicki 2018/2019),
  2. Wydrukować wniosek z systemu USOSweb, uzupełnić go i podpisać,
  3. Dostarczyć wniosek na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ.

Dyżur UKE SSUJ odbędzie się 24 września w siedzibie Samorządu Studentów UJ przy ulicy Czapskich 4, pok. 15-22 w godzinach 14:00-18:00.

Przedstawienie oświadczenia o dochodach oraz udokumentowanie sytuacji finansowej rodziny nie jest wymagane.

Osoby, które zdecydują się na przedstawienie oświadczenia o dochodach, składają je wraz z kompletem dokumentów dotyczących sytuacji finansowej rodziny u wydziałowego koordynatora pomocy materialnej. Na dyżur UKE SSUJ należy przynieść wyłącznie wniosek o miejsce w domu studenckim z potwierdzonym dochodem przez koordynatora ds. pomocy materialnej.

Osoby, których oświadczenie o dochodach zostało zaakceptowane w I lub II turze ubiegania się o miejsce w domu studenckim lub w celu ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego, przed złożeniem wniosku w III turze powinny również zwrócić się do wydziałowego koordynatora pomocy materialnej w celu potwierdzenia wysokości dochodu.

Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia sprawy. Wyniki przyznania miejsc w domach studenckich będą dostępne tego samego dnia w systemie USOSweb (w szczegółach wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim).

Polecamy również
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Lista najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Organizacja pracy Działu Spraw Studenckich w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r.
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wzór wniosku o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów do pobrania
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim  2018/2019 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2018/2019 (nie dotyczy UJCM)