Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odbiór decyzji stypendialnych

Przypominamy o konieczności odbioru decyzji stypendialnych dotyczących stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest odebranie decyzji o jego przyznaniu. Decyzje wydziałowych komisji stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium rektora dla najlepszych studentów doręczane są studentowi w sekretariacie podstawowej jednostki organizacyjnej, za potwierdzeniem odbioru. 
Polecamy również
Formularz wniosku
Formularz wniosku
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci  (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci (nie dotyczy UJCM)
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni - studenci
Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni - studenci