Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studentka z Ukrainy będzie kontynuować badania na UJ

Studentka z Ukrainy będzie kontynuować badania na UJ

22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery będzie mogło kontynuować swoją edukację i badania w Polsce. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w naszym kraju.

Wśród nich znalazła się Alona Szulenko, która będzie kontynuować kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. Ryszarda Laskowskiego z Wydziału Biologii UJ.

Plan reintegracji ukraińskiej studentki do środowiska akademickiego obejmie podnoszenie jej kwalifikacji w zakresie badań mikroskopowych, histologii i metod analitycznych, a także poszerzenie ogólnej wiedzy biologicznej i zwiększenie kompetencji językowych. W tym celu zaplanowano dla niej projekt badawczy, który będzie mogła realizować we współpracy ze znajdującą się w podobnej sytuacji Valerią Bohodist (zakładając, że i ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie). Obie studentki specjalizują się w badaniach nad nietoperzami, dzięki czemu będą mogły dokonywać efektywnej wymiany wiedzy i doświadczeń przy jednoczesnym zachowaniu odrębności własnych projektów.

Oprócz prowadzenia aktywności badawczej Alona Szulenko weźmie udział w zajęciach prowadzonych w języku polskim oraz angielskim jako wolna słuchaczka. Będzie również mogła uczestniczyć w cotygodniowych seminariach anglojęzycznych w Instytucie Nauk o Środowisku, co umożliwi jej głębsze zapoznanie się z swoją dziedziną naukową i innymi badaczami.

Po zakończeniu ośmiomiesięcznego programu Alona Szulenko będzie kontynuować studia magisterskie w swoim ojczystym kraju. Wiedza i umiejętności, które nabędzie w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, z pewnością wpłyną pozytywnie na rozwój jej kariery naukowej. Jest to również znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów i tworzenia pierwszych międzynarodowych projektów.

Przez ostatnie dwa lata Alona Szulenko zajmowała się zwierzętami w Ukraińskim Centrum Rehabilitacji Nietoperzy. Pełniła tam również funkcję organizatora wydarzeń. Jednocześnie prowadziła prace badawcze na temat leśnych ślimaków na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. H. S. Skoworody. Po agresji Rosji na Ukrainę jako wolontariuszka brała udział w działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa rehabilitowanym nietoperzom i zabezpieczenie materiałów badawczych dotyczących nietoperzy i ślimaków. Część z tych materiałów dotyczyła projektu prowadzonego wspólnie z Instytutem Nauk o Środowisku UJ pod kierunkiem prof. Ryszarda Laskowskiego oraz dr. Antona Wlaszczenki, co znacznie zwiększa szanse pomyślnej reintegracji studentki do środowiska akademickiego.

Stypendia NCN, finansowane z funduszy norweskich i EOG, otrzyma w sumie piętnaście początkujących badaczek i siedmiu badaczy. Przed wojną studiowali lub prowadzili badania głównie w Kijowie i Charkowie. Będą kontynuowali naukę, przygotowywali prace magisterskie lub rozprawy doktorskie m.in. w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Olsztynie.