Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy UJCM)

W dniu 27 października 2017 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Komisją ds. Pomocy Materialnej TD UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

Maksymalna kwota dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 została ustalona w wysokości 951 zł netto miesięcznie na członka rodziny studenta.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2017/2018:

I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 400 zł miesięcznie - 620 zł
II próg: dochód netto na członka rodziny 401 - 600 miesięcznie zł - 560 zł
III próg: dochód netto na członka rodziny 601 - 951 miesięcznie zł - 500 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 150 zł miesięcznie. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim wynosi 200 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym wynosi 400 zł miesięcznie
  • w stopniu znacznym wynosi 600 zł miesięcznie.

Studentowi przysługuje zapomoga na zdarzenie losowe, które spowodowało przejściowe znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej w wysokości do 1200 zł, a w przypadku choroby nowotworowej lub śmierci członka najbliższej rodziny studenta do 2000 zł.

Ponadto 10.11.2017 podzielono środki na stypendium rektora dla najlepszych studentów, które w roku akademickim 2017/2018 będzie wynosić 700 zł

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018:

Maksymalna kwota dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2017/2018 została ustalona w wysokości 935 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018:

I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 400 zł miesięcznie - 425 zł
II próg: dochód netto na członka rodziny 401 - 935 miesięcznie zł - 375 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki lub z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 600 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim wynosi 225 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym wynosi 275 zł miesięcznie
  • w stopniu znacznym wynosi 425 zł miesięcznie.

Maksymalna kwota zapopomogi w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1000 zł.

Polecamy również
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci  (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci (nie dotyczy UJCM)
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018
Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018