Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i stypendium socjalnego na semestr letni 2017/2018 - studenci (nie dotyczy UJCM)

W dniu 13 lutego 2018 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 dla studentów.

Progi dochodu i stawki stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018:

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości) w semestrze letnim wynosi 961 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stawki, w zależności od wysokości dochodu, zostały ustalone następująco:

  • I próg: dochód netto na członka rodziny 0 - 400 zł miesięcznie - 640 zł
  • II próg: dochód netto na członka rodziny 401 - 600 miesięcznie zł - 580 zł
  • III próg: dochód netto na członka rodziny 601 - 961 miesięcznie zł - 520 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 150 zł miesięcznie. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze swoim niepracującym małżonkiem/dzieckiem wynosi 150 zł miesięcznie.

Wysokość pozostałych świadczeń (w tym dla doktorantów) nie uległa zmianie.

Polecamy również
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Wykłady otwarte „Ars Quarendi”
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Ruszyła zimowa edycja oceny zajęć dydaktycznych
Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018
Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy UJCM)
Wysokość progów i kwot świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy UJCM)