Przejdź do głównej treści

Instytut Nauk o Środowisku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie tramwajowe: 11, 17, 18, 52, 62

Linie autobusowe: 578, 662

Kierunek trasy: Czerwone Maki

Przystanek: Kampus UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Nauk o Środowisku

Instytut Nauk o Środowisku
Gronostajowa 7, pok. 2.0.10
30-387 Kraków
Telefon: + 48 12 664 51 22
Instytut Nauk o Środowisku
Gronostajowa 7, pok. 2.0.10
30-387 Kraków

Instytut Nauk o Środowisku prowadzi badania w zakresie biologii ewolucyjnej, ekologii fizjologicznej, różnorodności biotycznej organizmów w środowiskach lądowych i wodnych, etologii, interakcji między roślinami i mikroorganizmami, ekotoksykologii i ekologii stresu. Zajmujemy się także monitoringiem zanieczyszczenia środowiska, ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Kształcimy studentów na kierunkach: biologia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody, environmental protection and management oraz ochrona środowiska.

 

z-ca Dyrektora prof. dr hab. Joanna Rutkowska
Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych w Instytucie Nauk o Środowisku UJ prof. dr hab. Wiesław Babik
Informacje kontaktowe

sekretariat.inos@uj.edu.pl
www.eko.uj.edu.pl

Adres: Gronostajowa 7, pok. 2.0.10, 30-387 Kraków

Telefon: + 48 12 664 51 22
Faks: + 48 12 664 69 12